دانلود رایگان برنامه راهنمای دریافت وام بانکی

دانلود رایگان برنامه راهنمای دریافت وام بانکی

راهنمای دریافت وام بانکی
برنامه ای سودمند برای کسانی که میخواهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
این برنامه شامل دانستنی ها و قوانین دریافت تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور است که از منابع خود بانکها و موسسات دریافت شده اند.
تمام تغییرات در قوانین و موارد دیگر برنامه در آپدیت های بعدی اعمال میشود.

امکانات برنامه:
-قوانین دریافت تسهیلات:
مجموعه قوانین دریافت تسهیلات بانک ها و موسسات کشور
برخی از اطلاعات این بخش:
-شرایط دریافت وام و تسهیلات
-مدارک لازم
-سقف تسهیلات
-ضمانت و ...

-محاسبگر اقساط وام:
این بخش با وارد کردن مبلغ وام دریافتی و نرخ سود و مدت بازپرداخت آن اقساط ماهیانه و کل سود دریافتی بانک را محاسبه میکند.

-محاسبگر سود سپرده گذاری:
این بخش با دریافت مبلغی که شما میخواهید به عنوان سپرده در بانک قرار دهید و نرخ سود و مدت سرمایه گذاری کل سود دریافتی و سود ماهیانه سرمایه گذاری شما را محاسبه میکند.

-دانستنی های بانکی:
این قسمت شامل دانستنی هایی در مورد تسهیلات و بانکداری و ... است.

-جست و جو:
در این قسمت شما میتوانید بر اساس کلید واژه هایی که در متون قوانین و مطالب برنامه وجود دارد جست و جو نمایید.

-سایت رسمی بانکها:
این بخش شما را به سایت رسمی بانکها و موسسات متصل میکند.

-همراه بانک:
این قسمت شما را به صفحه همراه بانک موسسه و بانک مورد نظرتان برای دریافت نرم افزار همراه بانک هدایت میکند.