دانلود رایگان برنامه درجات ارتش ها

درجات ارتش ها

در این برنامه ما سعی کرده ایم تا درجات نظامی کشورهای مختلف را جمع آوری کنیم .
ورژن 1 شامل درجات :
1- نیروی زمینی ارتش
2- نیروی هوایی ارتش
3- نیروی دریایی ارتش
4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
5- سپاه پاسداران جمهوری اسلامی
6- نیروی زمینی ایالات متحده
7- نیروی هوایی ایالات متحده
8 -نیروی دریایی ایالات متحده
9- ناوگان دریایی ایالات متحده
10- نیروی زمینی ارتش روسیه(هنگام رژه)
11- نیروی زمینی ارتش روسیه(هنگام جنگ)
12- نیروی زمینی ارتش روسیه(هنگام روزمره)
13- نیروی زمینی ارتش چین
14- نیروی زمینی ارتش فرانسه
15- نیروی زمینی ارتش آلمان
16- نیروی زمینی ارتش پرتغال
17-نیروی زمینی ارتش ژاپن
18-نیروی زمینی ارتش کره جنوبی
19-نیروی زمینی ارتش کره شمالی
20-نیروی زمینی ارتش لهستان
21-نیروی زمینی ارتش اسپانیا

آزمایش شده روی گوشی های:
Xperia Arc S
Galaxy S Dou's
Xperia SP
10.1 Galaxy Tab